Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
"Wilhelminatoren"
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Arbeid en organisatie

Arbeid en organisatie

Binnen onze sectie Arbeid en Organisatie zijn vijf gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten werkzaam. Alle advocaten zijn specialistisch opgeleid en het merendeel heeft postdoctorale specialisatieopleidingen gevolgd zoals de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA). Door intensieve kennisuitwisseling en het delen van actualiteiten zijn wij altijd up to date. Onze advocaten zijn ook lid van specialisatieverenigingen zoals de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA).


Van het aangaan van een arbeidsovereenkomst tot ontslag

Onze advocaten werken voornamelijk voor werkgevers, maar staan ook werknemers bij. Wij hebben een diepgaande kennis van het arbeidsrecht en zijn zeer ervaren in de toepassing van de arbeidsrechtelijke wetgeving en hebben kennis van en ervaring met de relevante CAO’s. Daardoor zijn wij goed in staat te adviseren, zowel bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardelijke regelingen, als bij ontslagprocedures. Vroegtijdige advisering met betrekking tot eventuele ontslagen veel geld en zorgen besparen.

Reorganisaties

Wij hebben brede ervaring in het voeren van overleg met vakbonden en ondernemingsraden en het adviseren over en het opstellen van sociale plannen. Wij bieden u integrale begeleiding bij voorgenomen reorganisaties, zodat dit traject met inachtneming van alle formaliteiten snel en soepel kan verlopen. Een goede en nauwkeurige uitvoering van deze processen, met de juiste aandacht voor communicatie en de juiste timing van het overleg met werknemers, vakbonden en ondernemingsraden, kan veel onrust en te hoge reorganisatiekosten voorkomen.

Overige aandachtsgebieden

Naast arbeidsvoorwaardelijke regelingen, ontslagrecht en reorganisaties rekenen wij tot onze specifieke ervaring en deskundigheid:

  • nationaal en internationaal maritiem arbeidsrecht
  • pensioenrecht
  • medezeggenschapsrecht
  • privacyrecht
  • CAO-recht
  • arbeidsongevallen en aansprakelijkheid
  • problematiek rondom de vormgeving van de arbeidsverhouding en ontslag van statutair directeuren
  • advisering in procedures rondom non-concurrentiebedingen

Snel en beschikbaar

In de arbeidsrechtpraktijk is een snelle en praktische aanpak noodzakelijk. Snelheid zonder een degelijke juridische basis is echter onverantwoord. Wij houden dat goed in het oog en wij realiseren ons dat een praktische oplossing, gebaseerd op een juiste juridische analyse, u verder helpt. Mede door de omvang van onze arbeidsrechtsectie kunt u erop rekenen dat onze expertise en juridische ondersteuning te allen tijde beschikbaar is.