Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
"Wilhelminatoren"
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

DGA support

DGA Personal support

Onze familierecht-advocaten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van echtscheidingen, einde samenwoning, het opstellen van ouderschapsplannen / convenanten en het analyseren van huwelijksvoorwaarden. Verder begeleiden wij u met alimentatiewijzigingen, voogdij, gezags- en erfrechtkwesties en procederen wij regelmatig met betrekking tot onderbewindstellingen en mentorschappen. Wij weten als geen ander dat emoties hierbij een grote rol kunnen spelen en zijn erop getraind die in goede banen te leiden.

Mediation

Wij beschikken over specifieke ervaring als mediator. Een techniek die zonodig bij het adviseren en procederen een hulpmiddel kan zijn.

Overlegscheiding

Daarnaast biedt het lidmaatschap en de opleiding van de vereniging Collaborative Divorce Holland kennis over een nieuwe wijze waarop de echtscheiding kan worden geregeld.

Procedure

Mocht procederen de enige route naar een oplossing zijn, dan gaan wij dat niet uit de weg. Wij procederen zeer regelmatig en zijn in staat u daarin zowel juridisch als strategisch te assisteren bij het maken van keuzes.

De kennis en ervaring opgedaan bij advisering en mediation draagt ertoe bij dat de weg van een procedure niet langer duurt dan noodzakelijk.

Contactpersoon