Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
"Wilhelminatoren"
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Privacy

Privacy

Bijna elke organisatie heeft te maken met privacyrecht. Of het nu gaat om klantgegevens, personeelsgegegevens, of de gegevens van derden. Steeds moet worden voldaan aan de regels van het strenge AVG en de UAVG. Ons team van privacyspecialisten heeft ruimte ervaring en kan deze complexe regels eenvoudig vertalen naar bruikbaar en praktisch advies voor uw specifieke situatie.

Persoonsgegevens

Het begrip ‘persoonsgegevens’ is enorm ruim. Elke informatie aan d ehand waarvan een specifiek persoon zonder al te veel moeit geidentificeerd kan worden is in feite een persoonsgegeven. Dus niet alleen de NAW-gegegevens, telefoonnummers en IP-adressen, maar ook beeld- en geluidmateriaal.

Verwerkingsbeginselen

Gegegevens mogen niet zomaar verwerkt worden, daar zijn allerlei strenge voorwaarden aan verbonden. Eén van de belangrijkste is dat gegegevens verwerking alleen is toegestaan wanneer dat gebeurt op basis van één van de in de wet genoemde gronden (toestemming, overeenkomst, wettelijke plicht, vitale belangen betrokkene, overheidstaak, eigen dringend belang). 

Tevens mogen er niet meer gegegevens worden dan noodzakelijk, en die gegegevens mogen ook niet langer bewaard worden dan nodig is.

Meldplicht

Op basis van de WBP is het meestal verplicht gegevensverwerkingen van tevoren te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze autoriteit houd top basis daarvan een openbaar register bij, zodat in t ezien is welke persoonsgegevens voor welk doel is verwerkt.