Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
"Wilhelminatoren"
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bijstaan van bedrijven in moeilijkheden en belanghebbende partijen

Vanwege onze expertise worden wij zeer regelmatig ingeschakeld bij bedrijven in moeilijkheden. Daarbij treden wij op voor: het bedrijf danwel bestuurders en/of aandeelhouders, danwel schuldeisers of voor kopers van activa. Het spanningsveld vlak voor insolventie kan vaak druk opleveren waarbij meer partijen bereid zijn water bij de wijn doen. Dit kan het verschil betekenen tussen overleven en niet-overleven. Bij een overlevingsscenario kunnen werkgelegenheid en de evidente voordelen van het ‘going concern’ opereren vaak worden gered. Er is wetgeving in voorbereiding, de wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) die het succes van een akkoord moet stimuleren. Mocht een akkoord niet mogelijk zijn, dan adviseren wij over welke insolventiemaatregel het meest passend is en bijdraagt aan minimalisering van de schade.

Naast het voorgaande worden wij met regelmaat ingeschakeld om kopers te assisteren die geïnteresseerd zijn om een onderneming in moeilijkheden over te nemen vóór faillissement en tijdens faillissement. Het boeiende van deze praktijk is dat onze ervaring vervolgens ook weer een waardevolle bijdrage oplevert bij ons optreden als curator en bewindvoerder in andere aangelegenheden.

Procedures

Als het zover moet komen, treden wij regelmatig op voor bestuurders van bedrijven in moeilijkheden die worden aangesproken, voor schuldeisers waaronder begrepen leveranciers, en voor andere stakeholders.